Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat wonen voor iedereen mogelijk is in Brasschaat. Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E. zal 18 sociale kavels in de wijk het Leeg-Rietbeemden op de markt brengen. “Via de verkoop van sociale kavels willen we goedkope bouwgrond aanbieden aan inwoners met een lager inkomen. Wie hiervoor in aanmerking wilt komen moet zich inschrijven op de wachtlijst” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V).

Brasschaat is een goede en groene gemeente om in te wonen. Dit maakt dat de huizen gegeerd zijn en de prijzen relatief hoog. Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat wonen voor iedereen mogelijk is in Brasschaat. “We zetten in op verschillende instrumenten. Als eerste gemeente in Vlaanderen zullen we een project realiseren met “bescheiden woningen”. Ten tweede wordt het sociale verhuurkantoor versterkt. Tenslotte worden er sociale kavels voorzien” zegt schepen Niels de Kort (CD&V).

 Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E. zal 18 sociale kavels verkopen in de wijk het Leeg-Rietbeemden. Een sociale kavel is een bouwgrond die goedkoop wordt verkocht aan mensen met een sociaal zwakker profiel. Zij worden verkocht tegen een prijs die zo’n 20% lager ligt dan de marktprijs. Aan de kopers worden specifieke verplichtingen, zoals een bewoningsplicht, opgelegd. Een koper van een sociale bouwgrond moet hierop zelf een woning oprichten.

“Via de verkoop van sociale kavels willen we goedkope bouwgrond aanbieden aan inwoners met een lager inkomen. De verkoop zal kunnen worden opgestart nadat de weginfrastructuur is aangelegd. Dit zal nog een jaar duren maar geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven op de wachtlijst van De Voorkempen” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V). Het verkavelingsplan voor de wegewerken is reeds opgesteld door de landmeter. 

Voor meer informatie:

Niels de Kort

Schepen bevoegd voor jeugd, wonen en feestelijkheden

0499 11 86 86

lage 1: Inkomens- en eigendomsvoorwaarde voor een sociale kavel.

De voorwaarden zijn:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
  • u heeft geen eigendom

1/ Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

 Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' en het 'afzonderlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2018 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.392 euro. 

Uw inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:
 

 Persoonlijke situatie

Aankoop elders in Vlaanderen

Alleenstaande zonder persoon ten laste

 37.532 euro

Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste

 41.279 euro

Alle andere gevallen

 56.292 euro

Per persoon ten laste te verhogen met

   3.748 euro

 

2/ U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond volledig (100%) of deels (bijvoorbeeld 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond. 

Voor meer informatie:

 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.