Een nieuw schooljaar, een nieuw project!


Het wordt een spannend schooljaar voor de inwoners van de Kaart. 

Dit jaar wordt er gestart met de bouw van twee nieuwe scholen.


De huidige schoolgebouwen zijn hopeloos verouderd. Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven bieden is er nood aan een moderne school. Men moet daarbij rekening houden met bijvoorbeeld: het evoluerende onderwijslandschap, alternatieve onderwijsvormen, de mogelijkheid om verschillende mediavormen te gebruiken tijdens het leren en voldoende speel- en sportmogelijkheden. Uiteraard wil men, met de nieuwe gebouwen en indeling van de ruimte, op milieu- en energievlak eveneens goed scoren.


Door twee scholen tegelijkertijd te vernieuwen, ontstaan meer mogelijkheden. 

Zo ontstond, onder het vorige schepencollege, een samenwerking tussen de gemeentescholen  GILO en GIKO Kaart en de vrije basisschool de Vlinder. 

De belofte was: een project op maat van de wijk en van de school!


Onder het nieuwe gemeentebestuur wordt de realiteit helaas anders! 

Men houdt te weinig rekening met de belangen van de wijk en de school. De beslissing om een veel grotere sporthal met cafetaria te bouwen, leidt ongetwijfeld tot meer mobiliteitsproblemen en overlast in een nu al dichtbevolkte woonwijk. Om de financiering van deze sporthal rond te krijgen, moet men meer woningen bouwen. We stellen ons dan de vraag in hoeverre dit niet ten koste zal gaan van de groene omgeving en open ruimte? En bovenal: of er dan niet beknibbeld wordt op de leer- en speelruimte van onze kinderen?! 


Krijgt de school nog wel voldoende ruimte om te groeien?

In de informatiebrochure van de gemeente, die werd bedeeld aan het einde van het schooljaar, wordt er bijvoorbeeld gesproken van leereilanden. Deze manier van lesgeven, waar ook co-teaching bij aan bod komt, vraagt meer schooloppervlakte dan de standaard leersituatie nu: de leerkracht voor het klaslokaal en de leerlingen op de schoolbanken. Het onderwijs evolueert naar een leren waarbij er sterk gekeken wordt naar de eigen inbreng van leerlingen waarbij ze zelf kunnen ontdekken en experimenteren. 

Door de invoering van het M-decreet en de toename van zorgwerking binnen de school voor leerlingen die het wat moeilijker hebben, worden ook leerkrachten van het ondersteuningsnetwerk een vast gezicht op school. Ook zij hebben voor hun leerlingen een plekje nodig in de school.

Bovendien is de wijk volop aan het verjongen. Heel wat gezinnen met kinderen vonden hun  nieuwe thuis op de Kaart. Voor hen moet er plaats blijven in de school van hun wijk.

Onze kinderen hebben nood aan ruimte om te spelen en te leren, zodat ze zich ten volle kunnen uitleven en hun talenten kunnen ontplooien.

CD&V Brasschaat heeft altijd gesteld dat het project zich moet richten op de wijk. 

Het is dus niet de bedoeling om te voorzien in functies die de wijk overschrijden. De grote sporthal is dus niet nodig, meer groene ruimte echter wel. Ook de noden van de scholen moeten vooropgesteld worden. De inbreng van de scholen en de wijkbewoners is belangrijk. 


Wij vinden dat het nieuwe schepencollege de verkeerde keuzes maakt!

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.