Padelvelden zijn goed voor de gezondheid van de sporters en de clubs…

   Ook in onze gemeente zet de nieuwe rage zich door. Tennisclubs spelen erop in door het aanleggen van padelvelden. In een straal van 2 kilometer zijn inmiddels 10 velden ter beschikking. Inderdaad: goed voor “een gezonde geest in een gezond lichaam” van de sporter en evengoed voor de financiële  gezondheid van de clubs.

Maar wat met de impact op de buurtbewoners?

                        

Onlangs leverde het gemeentebestuur een vergunning af aan tennisclub SOC Maria-ter-Heide voor 2 padelvelden. Alle regeltjes werden gevolgd, maar het gezonde verstand werd even uitgeschakeld: het gemeentebestuur had vooraf geen enkele informatie of inspraak georganiseerd naar de 100 gezinnen in wiens directe achtertuin gespeeld wordt. Een mobiliteitsstudie vond niet plaats; een geluidstudie minimaliseerde toch wel de mogelijke overlast, en uiteindelijk werd toch een geluidsmuur voorzien. “Ruimschoots onvoldoende”, stelden de buurtbewoners die zich verenigden in een actiecomité en een procedure inspanden tegen de beslissing van het schepencollege.

  
Bart Brughmans vertolkte het standpunt van onze fractie: “we zijn niet tegen padelvelden, maar we vinden  het aan een gemeentebestuur om een draagvlak te creëren bij de bewoners. Als er vooraf overleg geweest was, was er nu geen procedure en waren er geen 100 malcontente gezinnen in Maria-ter-Heide.” Het schepencollege antwoordde negatief: ‘het is niet haar taak om te bemiddelen en door de zomervakantie moest alles snel gaan’. Een bedroevend antwoord. Ook als eigenaar van de sportterreinen miskent de gemeente haar burgerplicht om te zorgen voor een goed nabuurschap. Nu wordt een extra hinder opgelegd aan de buurtbewoners zonder enig overleg. 

In dit spel serveerde het schepencollege de bal duidelijk ‘uit’.

                    
Padelvelden zijn goed voor de gezondheid van de sporters en de clubs…

Ook in onze gemeente zet de nieuwe rage zich door. Tennisclubs spelen erop in door het aanleggen van padelvelden. In een straal van 2 kilometer zijn inmiddels 10 velden ter beschikking. Inderdaad: goed voor “een gezonde geest in een gezond lichaam” van de sporter en evengoed voor de financiële  gezondheid van de clubs.

Maar wat met de impact op de buurtbewoners?

                     

Onlangs leverde het gemeentebestuur een vergunning af aan tennisclub SOC Maria-ter-Heide voor 2 padelvelden. Alle regeltjes werden gevolgd, maar het gezonde verstand werd even uitgeschakeld: het gemeentebestuur had vooraf geen enkele informatie of inspraak georganiseerd naar de 100 gezinnen in wiens directe achtertuin gespeeld wordt. Een mobiliteitsstudie vond niet plaats; een geluidstudie minimaliseerde toch wel de mogelijke overlast, en uiteindelijk werd toch een geluidsmuur voorzien. “Ruimschoots onvoldoende”, stelden de buurtbewoners die zich verenigden in een actiecomité en een procedure inspanden tegen de beslissing van het schepencollege.

  
Bart Brughmans vertolkte het standpunt van onze fractie: “we zijn niet tegen padelvelden, maar we vinden  het aan een gemeentebestuur om een draagvlak te creëren bij de bewoners. Als er vooraf overleg geweest was, was er nu geen procedure en waren er geen 100 malcontente gezinnen in Maria-ter-Heide.” Het schepencollege antwoordde negatief: ‘het is niet haar taak om te bemiddelen en door de zomervakantie moest alles snel gaan’. Een bedroevend antwoord. Ook als eigenaar van de sportterreinen miskent de gemeente haar burgerplicht om te zorgen voor een goed nabuurschap. Nu wordt een extra hinder opgelegd aan de buurtbewoners zonder enig overleg. 

In dit spel serveerde het schepencollege de bal duidelijk ‘uit’.