Het veiligheidsbeleid in Brasschaat heeft steeds hoog op de agenda gestaan. Vandaar dat onze fractie ook altijd extra aandacht geeft aan de kwartaalrapportering van de werking van onze politiezone. Ditmaal sprongen er twee zaken opvallend uit.

Brasschaat zet maximaal in op ondersteunende technieken om onze veiligheid te waarborgen: flitscamera’s, ANPR (nummerplaatherkenning), trajectcontroles, overlastcamera’s. 

Dat dit niet onfeilbaar is bleek uit de cijfers. Bijna alle flitspalen waren sinds 1 augustus buitengebruik geweest; de overlastcamera’s konden niet verplaatst worden; en softwareproblemen zorgden voor een onvolledig beeld in de rapportering. Op vraag van onze fractie zegde de korpschef toe om dit euvel -dat overigens al enkele jaren regelmatig terugkomt- aan te kaarten op een hoger niveau:  er wordt met de vinger gewezen naar ondermeer de grote achterstand bij de verplichte herijking van de camera’s door VIAS (instituut verkeersveiligheid). Via onderhoudscontracten en een strikte opvolging  moet dat voorkomen worden. Ondertussen zou alles terug normaal werken J.

Een groter probleem stelde fractievoorzitter Bart Brughmans vast bij de evaluatie van de aanrijtijden van de politie bij (dringende) interventies. Het gaat over noodoproepen die bij de dispatching CICANT binnenkomen. “Hierbij wordt normaal gestreefd naar een aanrijtijd beneden 10 minuten. De eerste helft van dit jaar staken we er al boven uit tot 15 minuten, maar in de periode juli-september is dit opgelopen tot bijna 22 minuten”. Onze fractie vroeg zich af of dit te maken heeft met het systeem van werken op afspraak of met de samenwerking met de politiezone Noord, waardoor bijvoorbeeld ook patrouilles uit Stabroek moeten uitrukken naar Brasschaat. De korpschef erkende dat Brasschaat helemaal niet goed scoort op dit vlak, en wijt dit voor een groot deel aan het tekort aan operationele politie-inspecteurs. “Een probleem van aanwervingen waarmee vele politiezones kampen, maar 22 minuten baart onze fractie zorgen voor (dringende) interventies. Wij hopen dat dit stipter wordt opgevolgd”, aldus onze fractie. 

                    
 

 

gestaan. Vandaar dat onze fractie ook altijd extra aandacht geeft aan de kwartaalrapportering van de werking van onze politiezone. Ditmaal sprongen er twee zaken opvallend uit.

Brasschaat zet maximaal in op ondersteunende technieken om onze veiligheid te waarborgen: flitscamera’s, ANPR (nummerplaatherkenning), trajectcontroles, overlastcamera’s. 

Dat dit niet onfeilbaar is bleek uit de cijfers. Bijna alle flitspalen waren sinds 1 augustus buitengebruik geweest; de overlastcamera’s konden niet verplaatst worden; en softwareproblemen zorgden voor een onvolledig beeld in de rapportering. Op vraag van onze fractie zegde de korpschef toe om dit euvel -dat overigens al enkele jaren regelmatig terugkomt- aan te kaarten op een hoger niveau:  er wordt met de vinger gewezen naar ondermeer de grote achterstand bij de verplichte herijking van de camera’s door VIAS (instituut verkeersveiligheid). Via onderhoudscontracten en een strikte opvolging  moet dat voorkomen worden. Ondertussen zou alles terug normaal werken J.

Een groter probleem stelde fractievoorzitter Bart Brughmans vast bij de evaluatie van de aanrijtijden van de politie bij (dringende) interventies. Het gaat over noodoproepen die bij de dispatching CICANT binnenkomen. “Hierbij wordt normaal gestreefd naar een aanrijtijd beneden 10 minuten. De eerste helft van dit jaar staken we er al boven uit tot 15 minuten, maar in de periode juli-september is dit opgelopen tot bijna 22 minuten”. Onze fractie vroeg zich af of dit te maken heeft met het systeem van werken op afspraak of met de samenwerking met de politiezone Noord, waardoor bijvoorbeeld ook patrouilles uit Stabroek moeten uitrukken naar Brasschaat. De korpschef erkende dat Brasschaat helemaal niet goed scoort op dit vlak, en wijt dit voor een groot deel aan het tekort aan operationele politie-inspecteurs. “Een probleem van aanwervingen waarmee vele politiezones kampen, maar 22 minuten baart onze fractie zorgen voor (dringende) interventies. Wij hopen dat dit stipter wordt opgevolgd”, aldus onze fractie.