CD&V stelt actieplan voor rond geurhinder van containerpark 

Met een stevige dossierkennis lanceerde Dirk de Kort 7 voorstellen om eindelijk de geurhinder van het containerpark te beperken. “Heel regelmatig zijn er klachten van inwoners van de wijken Bethanie en Maria-ter-Heide over de scherpe geurhinder van de compostering. Nu de gemeente wil investeren in een tussenvloer voor de biomassa is het moment daar om tegelijk een pakket maatregelen effectief uit te voeren.” Het voorgestelde actieplan omvat:

1. de aanleg van de geplande bufferzone rondom de composteringszone, de biomassa
2. de installatie van een weerstation en de plaatsing van een windzak zodat er rekening kan worden gehouden met de windrichting bij de uitvoering van bepaalde werken
3. de plaatsing van geurkanonnen
4. de toevoeging van voldoende water tijdens het composteerproces
5. het omzetten van compost met efficiëntere omzetmachines om de geurhinder sterk in te korten tijdens deze werken
6. de registratie van de verschillende activiteiten en een transparante communicatie naar de buurtbewoners
7. een objectieve registratie via INOSE , elektronische neuzen met artificiële intelligentie om in de toekomst meer proactief te handelen.

Dirk drong aan om de nodige budgetten te voorzien. Eerder had hij zich al laten ontvallen dat voor brood en spelen er voldoende middelen worden vrijgemaakt door het schepencollege, maar voor broodnodige openbare infrastructuur werken niet. De schepen van milieu Van Honsté ging de voorstellen overmaken aan een expert die momenteel werkt rond de problematiek. ‘To be continued…’.