Dirk de Kort verlaat de gemeenteraad eind dit jaar, na een actief mandaat in Brasschaat van vele jaren. Dirk verwierf een zitje in de gemeenteraad bij de verkiezingen van 1988, en heeft sindsdien alle waters doorzwommen: jarenlang schepen en 9 jaar burgemeester aan het roer van onze gemeente.

                                              
Hartelijk dank Dirk voor je sterke schouders gedurende die vele jaren!!
Dossierkennis en inzicht, innovatief en creatief denken,… onze gemeente is er goed mee gevaren. Denken we aan de toonzettende dossiers van de Lt. Coppenskazerne, het intergemeentelijke zwembad Sportoase, het unieke concept van wonen boven een school in Mariaburg.
Maar bovenal zette Dirk mee zijn schouders onder het sociale leven in onze gemeente. Als mandataris maakte hij er een punt van om maximaal aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar te zijn. Een politieker ‘pur sang’: een luisterend oor en een helpende hand. Troeven die hij ook ten volle buiten Brasschaat uitspeelde in het Vlaams Parlement rond dossiers als mobiliteit en woonbeleid.
En of dat we Dirk gaan missen… maar we zijn heel blij dat hij achter de schermen actief blijft als ambassadeur van onze partij in Brasschaat.

Hartelijk dank Dirk voor je sterke schouders gedurende die vele jaren!!!