De gemeenteraad van december 2021 was het laatste wapenfeit van Dirk de Kort. Na een carrière van 32 jaar nam hij afscheid van de actieve lokale politiek. Hij was 9 jaar actief als burgemeester en 19 jaar als schepen. 

          

Wij konden hem strikken voor een afscheidsinterview. 

 Hoe kwam je in de politiek terecht? 

 “Al van in de lagere school was ik in politiek geïnteresseerd. Later organiseerde ik in het Sint-Michielscollege gespreksavonden met alle politieke partijen. Het was dan ook logisch dat ik na mijn studies rechten in de politiek stapte.

Ik was niet alleen in Brasschaat actief. Op mijn teller staan ook 12 jaar als Vlaams Parlementslid en 6 jaar als provincieraadslid. Hier was ik vooral actief rond thema’s als wonen, mobiliteit en havenbeleid. In de haven van Antwerpen was ik kabinetschef van havenschepen Jan Devroe, en later hoofd van de juridische dienst en secretaris van het Havenbedrijf Antwerpen.”

Naar welke politieke figuren keek je op?

Een van mijn grote voorbeelden was Gaston Geens, de eerste Vlaamse Minister-President. Hij had heel inspirerende ideeën over “Flanders Technology”. Later ook Jos Dupré, wiens inzet en gedrevenheid me altijd zullen bijblijven. Ook de no-nonsense aanpak van Jean-Luc Dehaene lag me wel. Verder zal ik wel niet de enige zijn die op internationaal vlak opkijkt naar Angela Merkel.

 Beleefde je ook ontgoochelingen?

 “Uiteraard, die horen erbij. Onze verkiezingsnederlagen in 2012 en 2018 hebben er wel stevig ingehakt. We waren volgens mij goed bezig, met een sterk team. Ik herinner me jaren waarin we 39 infoavonden voor de burgers organiseerden. Als participatie kan dat tellen. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat er in Brasschaat heel wat talent onder de bewoners aanwezig is, talent dat je als gemeentebestuur goed kunt gebruiken”.

 Je bepaalde mee het gelaat van Brasschaat. Op welke projecten uit je rijke carrière ben je het meest trots?

 “Dat is toch wel een heel lijstje. 

Samen met de toenmalige CVP-jongeren ben ik erin geslaagd om de meerderheid ervan te overtuigen dat het nieuwe ziekenhuis Klina best in het centrum zou komen. Oorspronkelijk zou het gebouwd worden in de Oude Gracht aan de Hoogboomsteenweg. We organiseerden natuurwandelingen samen met de bewoners, we organiseerden een petitie en ik zorgde voor een sterk pleidooi in de gemeenteraad.

Verder zorgden we voor vernieuwing met de formule “publiek-private samenwerking”. Dit leidde tot een aantal mooie projecten zoals de bouw van het complex Sportoase, het scholenproject Mariaburg waar we uitpakten met wonen boven een school en de Campus Coppens. 
Laten we vooral ook het jeugd- en verblijfcentrum Bielebale/Casa Ametza niet vergeten. Hier kunnen mensen terecht die anders omwille van een zorgnood niet of moeilijk op vakantie kunnen gaan. Casa Callenta vervult dan weer een belangrijke rol als inloopcentrum voor mensen met kanker. “

Met de CVP-jongeren van de regio maakten we een overzicht van belangrijke ontbrekende fietspaden voor het school- en woon/werkverkeer. Dat resulteerde in een Fietspadenplan. Om dat plan in de pers te krijgen, werden premier Wilfried Martens en Jean-Marie Pfaff mee uitgenodigd op een fietstocht. Maar dit sportief team reed voor ons toch wat te snel. Gelukkig had Jean-Marie Pfaff een tussenhalte bij hem thuis voorzien  waar we bij een drankje terug wat op adem konden komen.”

 Wat had je nog graag gerealiseerd?

“Ik had graag meer willen doen voor Kwartier Noord, zodat het nog meer een plek werd van bruisende, innovatieve initiatieven voor mensen met een beperking en voor kleinschalige evenementen voor de inwoners van Brasschaat.”

Hoe ziet de toekomst er uit?

 “Voortaan komt mijn gezin op de eerste plaats. Dat is wel eens anders geweest. Vaak zat ik op familiefeestjes met mijn hoofd ergens anders of werd ik weggeroepen. Ik wil nu graag wat meer in de luwte leven. Verder wil ik opnieuw meer lezen en deelnemen aan culturele activiteiten.
Maar het valt niet helemaal stil. Voor mensen met een beperking wil ik me graag blijven inzetten en ik blijf ook actief als bestuurder bij OLO/Rotonde. Daarnaast stel ik me beschikbaar voor jongeren die gecoacht willen worden.”

 Is er nog iets wat je altijd al had willen zeggen?

“Dankjewel. Vooral aan Lode Bertels, Jo Casaer, Emmy Leemans, wijlen Marcel Eeman, Gilbert Van Brussel, … Zij hebben me gecoacht in de politieke stiel. Ze leerden me om creatieve en gedurfde oplossingen te zoeken voor de vele maatschappelijke uitdagingen. 

  En een dank je wel voor samenwerking met gemeentelijke medewerkers.

          

 Maar ook wij willen Dirk niet laten gaan zonder hem op zijn beurt te bedanken. 

Daarom Dirk, een dikke merci voor al die jaren van tomeloze inzet en gedrevenheid! Brasschaat en zijn inwoners zijn er wel mee gevaren!

Wil jij Dirk nog een persoonlijke boodschap sturen, dan kan dit via dirkdekort@outlook.be