De Kerkfabriek van Heilige Familie Rustoord heeft als een van de eerste in Vlaanderen een mooie toekomstvisie uitgewerkt in het Parochiekerkenplan, waarbij in het kerkgebouw nu ook een nevenbestemming wordt opgenomen.
Bovenin de kerk komen 6 sociale woningen, die via het Sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd zullen worden. De benedenruimte wordt horizontaal opgedeeld; de liturgische ruimte wordt verkleind en geschikter gemaakt voor een occasioneel nevengebruik. Vermits de gemeente een investeringssubsidie toestaat, moest deze wijziging goedgekeurd worden in de gemeenteraad.
“Onze CD&V-fractie geeft z’n goedkeuring en waardeert de voortrekkersrol van de kerkfabriek en de parochie; naast het behoud van de eredienst wordt ook ingespeeld op de woonnood in onze gemeente door zes woongelegenheden te voorzien”, onderstreepte Dirk de Kort, en vroeg tevens dat de gemeentelijke vertegenwoordiger bij het sociaal verhuurkantoor Het Sas mee dit project van kerk Heilige Familie opvolgt en ondersteunt.