DiFTAR, de vervuiler betaalt

29-04-2023

PERSBERICHT - cd&v Brasschaat

 

Diftar, de vervuiler betaalt, belastingverhoging onder het mom van een sprookje

 

De commissievergadering van de gemeenteraad van april ll. besprak de resultaten van het in 2022 ingevoerde Diftar-systeem. Een pluim voor onze schepen van milieu, want de hoeveelheid  restafval per inwoner in Brasschaat daalde van 123 kg naar 75 kg. Een daling van 60% , zonder meer goed! Elk initiatief om de afvalberg te verkleinen is in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. 

Maar… we vergelijken appelen met peren. Noch het gemeentebestuur noch Igean kunnen ons vertellen hoeveel Brasschatenaren niet meegestapt zijn in het Diftar-verhaal. Zo zijn een aantal VZW’s, firma’s, verenigingen en particulieren overgestapt naar de privésector. Dat valt duidelijk op in het straatbeeld want die privé bedrijven hebben andere containers met logo. We kunnen dus met zekerheid stellen dat het cijfer van 75 kg restafval per inwoner restafval niet klopt, maar de foutmarge kennen we niet.

Ons gemeentebestuur en Igean gaan er ook prat op dat de vervuiler betaalt, en dat wie goed sorteert goedkoper af is. Nu dat betwijfelen we want zelfs een huisgezin dat maar 30 kg per gezinslid aan restafval bijeen spaart betaalt al gemakkelijk 60% meer.

We zetten een aantal cijfers op een rijtje:

Onze inwoners betalen een gebruiksrecht.  En bijna 50% van de inwoners betaalt dit recht op een zelf aangekochte container, begrijpe wie kan.

In onderstaande tabel vind je het gebruiksrecht per container, de ledigingskost en de verwerkingskost die alle inwoners samen betaald hebben voor het restafval in 2022. De totale kost komt voor 2022 op 1.132,050 euro.

De kostprijs zou in 2022 rekening houdend met het minder aantal ledigingen door het zakken van het afval per inwoner komen op een bedrag van 766.518 euro.

De vervuiler betaalt, belooft Diftar, maar ook de sorteerder blijkt meer te betalen!

Hoewel de hoeveelheid restafval daalt met 60 %, betaalt de Brasschaatse bevolking 67% meer. Men noemt dan wel een ‘retributie’, maar eigenlijk is het gewoon een verkapte vorm van extra belastingen.

Brasschaat mag dan bekend staan als een gemeente met ‘rijkere’ inwoners, maar onze OCMW-medewerkers hebben hun handen vol. Ook in Brasschaat hebben zijn er veel mensen die het financieel moeilijk hebben. De extra kost voor de huisvuilophaling komt bovenop de al grotere uitgaven voor nutsvoorziening en de algemene prijsstijging in de winkels. Het wil mensen beter doen sorteren, maar zelfs de beste sorteerder betaalt meer dan vroeger!  

CD&V vraagt aan het bestuur om het gebruiksrecht niet meer toe te passen en om aan de mensen die een nieuwe container hebben voor te stellen deze aan te kopen. Bij de huidige cijfers zou dat toch nog een stijging van 14% betekenen. Omdat de afvalprijs laatste jaren nooit geïndexeerd werd, kunnen we daar mee leven. 

Afschaffing van het gebruiksrecht zou de financieel zwakkeren wel helpen om kosten te besparen omdat het gebruiksrecht betaald moet worden ook al zet je geen container buiten. Zo kan je pas echt spreken van ‘De vervuiler betaalt”. 

  

Voor meer informatie: 

Sven Simons

Gemeenteraadslid cd&v

0473/97 79 76