Nieuws

PERSBERICHT - cd&v Brasschaat   Diftar, de vervuiler betaalt, belastingverhoging onder het mom van een sprookje   De…

Lees meer

Het gemeentebestuur verleende ere-titels aan Dirk De Kort en Jef Konings. Dirk en Jef waren jarenlang actief in de Brasschaatse…

Lees meer

Sammy Mahdi, onze nieuwe voorzitter, stelde zijn nieuw boek ‘Van hol naar vol. 10 wake-upcalls voor christendemocraten’ voor in…

Lees meer

  Op de gemeenteraad van 31 januari zal het nieuwste CD&V-gemeenteraadslid, Lutgart Smekens, haar eed afleggen. De gemeenteraad…

Lees meer

De gemeenteraad van december 2021 was het laatste wapenfeit van Dirk de Kort. Na een carrière van 32 jaar nam hij afscheid van…

Lees meer

Dirk de Kort verlaat de gemeenteraad eind dit jaar, na een actief mandaat in Brasschaat van vele jaren. Dirk verwierf een zitje…

Lees meer

Ik heb een paar maal het genoegen gehad om cursussen te mogen volgen, in het kader van mijn toenmalige job. Een rode draad die…

Lees meer

                    Padelvelden zijn goed voor de gezondheid van de sporters en de clubs…    Ook in onze gemeente zet de nieuwe…

Lees meer

CD&V stelt actieplan voor rond geurhinder van containerpark  Met een stevige dossierkennis lanceerde Dirk de Kort 7 voorstellen…

Lees meer

  Glasgow naar Brasschaat: 1020 kilometer ver, maar toch zo dichtbij … Op 31 oktober 2021 startte in Glasgow de door corona…

Lees meer

De Kerkfabriek van Heilige Familie Rustoord heeft als een van de eerste in Vlaanderen een mooie toekomstvisie uitgewerkt in het…

Lees meer

Het veiligheidsbeleid in Brasschaat heeft steeds hoog op de agenda gestaan. Vandaar dat onze fractie ook altijd extra aandacht…

Lees meer