Onze Speerpunten #KIES18

1. Voluit voor vlot en veilig verkeer !

• duidelijk zichtbare oversteekplaatsen

• fietspadenplan met brede kwalitatieve fietspaden in asfalt

• duurzame mobiliteit door mobipunt in elke wijk met deelfietsen, elektrische deelwagen, oplaadpunt voor elektrische fietsen en wagens, meer diefstalveilige fietsstallingen

• stimuleren verhoogd aanbod openbaar vervoer, maar GEEN TRAM!

• bouw van een treinstation aan het afrittencomplex Sint-Jobsesteenweg

• verkeersvrije schoolomgeving

#Mobiliteit #Verkeersveiligheid #KoningFietsBrasschaat #Vlotteverbinding #Mobipunten #Veiligeschoolomgeving

2. Voluit voor groen !

• ophaling groenafval blijft wekelijks en gratis

• ondergronds ingeplante, grotere glascontainers

• meer groen in de straten

en bloemen in winkelcentra

• duurzaam groenbeheer (beheersplan Park Centrum en De Mick)

uitwerken bomenbeheersplan voor alle laanbomen

• sensibilisering rond strijd tegen sigarettenpeuken op straat door het uitdelen van peukendoosjes

• verder uitbouw hemelwaterplan, rioleringsplan

#Natuur #Groenegemeente #Duurzaamheid #Waterbeleid #Bomenbeheersplan

3.Voluit voor gezellig winkelen !

• gemakkelijk bereikbaar en aantrekkelijk centrum

• “slim” parkeerbeleid dankzij parkeersensoren

• ondergrondse parkeerplaatsen voor handelaars en personeel

• aanpakken leegstand door versoepeling  en herbestemming

• goede balans tussen winkels en horecazaken 

#Lokaleeconomie #Middenstand #Socialeeconomie #Ondernemenaanmoedigen #Gezelligwinkelen

4. Voluit voor zorg !

• gerichte informatiecampagne zorgaanbod

• bestrijding kansarmoede en vereenzaming

• uitbouw buurtgerichte werking dienstencentra

• maximaal inzetten op sociale economie

#Zorgzamebuurt #Zorgplan #Zorgpreventie #Zelfredzaamheid #Begeleiding

5. Voluit voor beweging !

• bouw sportevenementenhal

• bouw indoor tennishal

• sporten in eigen buurt door aanleg wijkpleintjes met sportfaciliteiten

• inzetten op G-sport

#Sportenspel #Bewegen #Samensporten #Sportverenigt

6. Voluit voor scholen als ontmoetingsplek !

• vrije schoolkeuze

• naschoolse opvang

• speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

• een eigen identiteit voor de wijkscholen: scholenproject Kaart en Gibo Heide

#Onderwijs #Netwerkscholen #Kiezen #Verbinden #Vernieuwing

7. Voluit voor betaalbaar wonen met voorrang voor Brasschatenaren!

• wonen op maat dankzij creatieve en innovatieve woonvormen: starterswoningen, cohousing, kangoeroewonen, woningen voor singles, woningen voor mensen met een beperking, serviceflats, sociale woningen…

• stimuleren energiezuinige woonvormen

#Wonenopmaat #Betaalbaarwonen #Starterswoningen #Cohousing #Kangoeroewonen #Seniorenwoningen #Socialewoningen

8. Voluit voor gezonde financiën!

• behoud van de huidige lage belastingvoeten

• creatieve financiering nieuwe projecten (PPS, crowdfunding,…)

#Geenbelastingverhoging

9. Voluit voor een veilige buurt!

• uitbouw buurtpreventienetwerk

• beter aanspreekbare lokale politie

• wijkgerichte acties door lokale politie: fietsen graveren, fietsencontrole, beveiliging woning

• verhoogd toezicht in het gemeentepark door een parkwachte

#Veiligheid #Aanspreekbaarheid #Buurtwerking #BuurtInformatieNetwerk #Samensterk

10. Voluit voor kinderen en jeugd!

• meer dan 30 speelplekken, talrijke jeugdbewegingen…

• extra fuifruimte

• fuifvriendelijk maken Ruiterhal

• pop-ups voor jongeren

• veilige feestjes door inzetten gemeenschapswach

#Jeugd #Speelplekken #Ruimtevoortalent #Jeugdverenigingensteunen

11. Voluit voor dierenwelzijn!

• opmaak dierenkaart met oa aanduiding hondenweiden, paardenpaden

• ondersteuning vrijwilligers die werken rond zwerfkatten

• ondersteuning vogelopvangcentrum

• opmaak bijenplan

• beleid op maat van de trouwe viervoeter: hondenzwemvijver, strooiweide voor dieren

#Dieren #Honden #Zwerfkatten #Bijen #Vogels

12. Voluit voor cultuur!

• versterking lokale cultuurleven

• ondersteuning lokale cultuurverenigingen

• toegankelijke programmatie

• goede samenwerking tussen cultuurcentrum en Academies

• uitbouw gebruik van nieuwe locaties: De Kring, kerkgebouwen en scholen

• actief erfgoedbeleid

• vrijetijdspas voor bijzondere doelgroepen

#Cultuurleven #Programmatie #Cultuurcentrum #Erfgoedbeleid #Vrijetijdspas #Locaties