Waterlopen in Brasschaat worden geruimd


woensdag, 30 augustus, 2017
De Laarse beek

Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, verstopte vuilroosters, een oeververzakking, … allemaal factoren die de vlotte doorstroming van het water in gedrang kunnen brengen en tot opstopping of overstroming leiden. De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat het water zijn weg vindt binnen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten, dus ook in Brasschaat. Daarom worden de meeste provinciale waterlopen dan ook minstens 1x per jaar geruimd.

Dirk de Kort, schepen van Milieu in Brasschaat (CD&V): “Deze beken of waterlopen zijn belangrijk voor de opvang van regenwater en infiltratie voor het grondwater. Dankzij goed onderhouden beken vermijden we dat regenwater bij hevige regen via de riolering zorgt voor wateroverlast en overstromingen.”

Recent heeft de gemeente Brasschaat het beheer van verschillende grote beken overgedragen aan de Provincie. In het verleden gebeurde het onderhoud door de gemeentelijke bekenploeg en Aralea (sociale economie) en dat liep prima. Maar door het beheer over te dragen aan de provincie kunnen we met verschillende gemeenten samen opdrachten aanbesteden wat de kosten beperkt. Sociale economie-organisaties zoals Aralea en Noordheuvel zullen nu moeten gaan samenwerken om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.  

Dirk de Kort: “Er is nog regelmatig overleg tussen onze gemeentelijke medewerkers en de provincie zodat het onderhoud goed opgevolgd kan worden, ook vanuit Brasschaat zelf. Onze gemeentelijke bekenploeg heeft, na het opstellen van het hemelwaterplan en het actualiseren van het bekenplan, nu ook andere beken gekregen om te onderhouden.”

De ruiming van de waterlopen gebeurt met de hand of machinaal, in de periode tussen 15 september en 14 februari.

Als buur van een waterloop moet je voldoende afstand tot de waterloop houden voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. Hier wordt steeds strenger op toegekeken. Zie je iets dat niet thuishoort in een provinciale waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. De provincie volgt je melding dan zo snel mogelijk op.

Wie wil weten over welke waterlopen het gaat, wat het onderhoud inhoudt en welke technieken er gebruikt worden, kan terecht op www.provincieantwerpen.be/waterlopen. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.