De files in Vlaanderen blijven groeien, met Antwerpen als meeste filegevoelige regio, zelfs buiten de spitsuren én op gewest- en lokale wegen (Traagheidsindex 2018). Met de (Oosterweel) werken die op komst zijn, belooft er geen verbetering te komen op korte termijn. Integendeel, om de Antwerpse omgeving bereikbaar te houden, wil men 50% van de automobilisten op het openbaar vervoer, de fiets, … krijgen. CD&V is alvast vragende partij voor meer capaciteit bij de bussen. Dirk de Kort, Vlaams Volksvertegenwoordiger: “Momenteel zien we ook dat er niet voldoende capaciteit is op onze bussen. Een oplossing hiervoor is het inzetten van dubbel gelede bussen, waar mogelijk op vrije busbanen.”

Om de verkeersellende te beperken, wil de overheid 50% van de automobilisten verleiden om hun wagen te laten staan en de fiets, de trein, de bus of de tram te nemen. “Een goede evolutie”, zegt Dirk de Kort: “Het is belangrijk dat mensen meer gebruik gaan maken van de alternatieven voor de wagen, niet alleen om zo minder files te creëren, maar ook voor ons klimaat en onze publieke ruimte. Want hoe meer mensen de bus of tram nemen, hoe minder openbare ruimte de wagen inneemt.”

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, wordt er vandaag niet genoeg ingezet op extra capaciteit bij De Lijn om de mensen te verleiden om de bus of de tram te nemen. Nochtans had deze strategie veel succes bij de werken aan de R1 in 2004-2005[1].

Daarom pleit Dirk de Kort voor het inzetten van dubbel gelede bussen voor het verkeer van en naar de stad. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat ze op aparte busbanen kunnen rijden waar mogelijk. Zo krijgen ze voldoende doorstroming en zijn ze sneller dan wagens die op hetzelfde traject rijden. Zo krijg je echt een modal shift, waarbij mensen hun wagen thuis laten om gebruik te maken van het openbaar vervoer, in combinatie met de (deel)fiets, autodelen, …

“Met dubbel gelede bussen kan je meer mensen vervoeren op hetzelfde tijdstip. Die bussen moeten mensen brengen naar Mobipunten aan de rand van de stad waar zij de keuze hebben om over te stappen naar andere bussen, trams of treinen, de (deel)fiets of deelauto te nemen, …” Zo creëer je ruimte op de wegen, maar ook een veel duurzamere vorm van mobiliteit. Als je ook nog eens voor elektrische dubbel gelede bussen kiest, zoals de trambussen van Van Hool, scoor je extra op vlak van duurzaamheid.”

Op verschillende plaatsen, zoals in Brasschaat, wil men een vlottere verbinding met de stad Antwerpen. “Wij begrijpen die vraag heel goed”, zegt Dirk de Kort, “daarom willen we onderzoeken of we hier trambussen kunnen inzetten.” Hij legt uit: “Ze zijn immers goedkoper dan een tram (zelfs als je alle kosten over een looptijd van 30 jaar samen neemt), even duurzaam én ze kunnen veel sneller ingezet worden.”

[1] Bij de werken aan de R1 in 2004-2005 heeft De Lijn haar aanbod verhoogd zonder bijkomende personeelskost door standaard-bussen te vervangen door gelede-bussen. Deze capaciteitsuitbreiding (70 > 110), samen met een goede communicatiecampagne, heeft er toen voor gezorgd dat het gebruik van openbaar vervoer in de periode van de werken toenam met gemiddeld 30% (Bron: De Lijn)

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.