In het najaar lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters een projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Niet minder dan 159 scholen gingen in op de vraag. Beide ministers spreken van een succes.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog te vaak onbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk of technisch onvoldoende geschikt voor sportclubs omdat bv. de belijning van de sportvloer niet conform is aan  sporttechnische reglementen, er geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen, enz.

Ministers Crevits en Muyters willen die drempels wegnemen en de scholen een duwtje in de rug geven om hun sportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken en meer naschools open te stellen. Ze lanceerden een projectoproep waarbij scholen een subsidie kunnen krijgen voor infrastructuurwerken (tot 200.000 euro) en exploitatiekosten (tot 30.000 euro). Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen.

159 scholen dienden een projectaanvraag in bij Sport Vlaanderen, die alle projecten nu zal screenen.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben blij dat we kunnen spreken over massale interesse bij de scholen. Ze zien duidelijk ook in dat hier een echt winwin in zit: sporters krijgen meer plaatsen om hun sport te beoefenen én we geven een scholen de kans om de kwaliteit van hun sportinfrastructuur op te krikken. Ik heb daarom beslist om het budget nog te verhogen met 300.000 euro zodat we in totaal 2.670.000 euro kunnen besteden aan projecten om schoolse sportinfrastructuur buiten de schooluren op te stellen. Als dit slaagt, wordt de beschikbare sportinfrastructuur met een klap verveelvoudigd.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolinfrastructuur is een belangrijke doelstelling van het Masterplan Scholenbouw. De grote interesse van de scholen voor dit project rond het delen van sportinfrastructuur toont aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren samen gebruik te maken van sportaccommodatie in onze scholen. Dit maakt deel uit van het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ dat recent op de Vlaamse Gezondheidsconferentie werd voorgesteld. Via een klavertje vier focussen we op bewegen, kwaliteitsvolle sportinfrastructuur, gezonde voeding en EHBO.

 

Persinfo

Katrien Rosseel

Woordvoerder van minister Hilde Crevits

Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs

+32(0)475/44.58.32. – persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Thomas Pollet

Woordvoerder van minister Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

+32 (0)474 69 56 08 - thomas.pollet@vlaanderen.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.