Lokale politie houdt extra fietscontroles


dinsdag, 7 november, 2017
 Lokale politie houdt extra fietscontroles

De lokale politie van Brasschaat start met het uitvoeren van extra fietscontroles.  Deze controles kaderen in de geïntegreerde aanpak van de verkeersveiligheid in onze gemeente door middel van diverse projecten. 

Na de preventieve fietscontroles van onze dienst integrale veiligheid en de lokale politie, volgen nu de repressieve controles. De controles bestaan uit 2 delen: controle op het gebruik van de fietsverlichting en controle of de fiets aan de technische vereisten voldoet.

Wanneer moet men de fietsverlichting aanzetten?

 • tussen valavond en het aanbreken van de dag
 • in alle omstandigheden wanneer het zicht beperkt is tot minder dan 200 m. Vooraan de fiets moet dit een witlicht en achteraan een roodlicht zijn. Dit mag een vast licht of een knipperlicht zijn maar het mag niet verblinden. 

technische vereisten:

 • Witte reflector vooraan en rode reflector achteraan zijn verplicht (lichtgevend gedeelte van de rode reflector moet afzonderlijk zijn van dit van het rode licht) 
 • De pedalen moeten steeds voorzien zijn van gele of oranje reflectoren!
  • Zijdelingse signalisatie van de fiets:
   • Witte reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel langs elke kant van de band in het voor- en achterwiel.

OFWEL

 • Ieder fietswiel dient voorzien te zijn van ten minste 2 gele of oranje reflectoren met dubbel front, bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht

Echter : Behalve wanneer met de fiets gereden wordt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, zijn 

 • de reflectoren vooraan en achteraan, de reflectoren op de pedalen en de zijdelingse signalisatie niet verplicht voor:

ü  de fietsen uitgerust met wielen die een diameter hebben van max. 50cm

ü  de fietsen uitgerust zijn met een koersstuur, alsook met banden met een doorsnede van max 25mm en die geen bagagedrager achteraan hebben.

ü  alle-terreinen fietsen, uitgerust met banden met een minimumsectie van 38 mm voor de wielen met een diameter van 650 mm en van 32 mm voor de wielen met een diameter van 700 mm, met minimum 2 versnellingsraderen bediend vanaf het stuur en die geen spatborden of bagagedrager achteraan hebben.

ü  Indien de fiets wel ten minste 1 spatbord heeft zijn reflectoren voor- en achteraan wel verplicht.

 • Verplicht: bel die hoorbaar is van op een afstand van 20 meter
 • Fiets moet voorzien zijn van 2 voldoend doelmatige remmen: 1 op het voorwiel en 1 op het achterwiel.
 • Indien de wielen van de fiets kleiner zijn dan 50cm, moeten ze van slechts 1 doelmatige rem voorzien zijn.

De fietsen waarvan de verlichting niet in orde is, krijgen van de lokale politie een tijdelijke fietsverlichting. Deze verlichting moet na herstelling terug worden gebracht naar het politiecommissariaat.

meer info

lokale politie | T 03 650 35 00 | pz.brasschaat@police.belgium.eu