Infovergadering Voshollei – Vosholdal


maandag, 17 juli, 2017

Op 21 juni organiseerden we een infovergadering over de toekomstige werken voor de bewoners van de Voshollei en Vosholdal. Daarop zijn verschillende elementen besproken:

  • Drinkwater en rioleringsbeheer, het nut van gescheiden afvoer van DWA en RWA (droogweerafvoer-regenwaterafvoer) door Pidpa
  • Hoe zal de realisatie eruit zien? Infrabo, het studiebureau, lichtte dit toe: de afvoer voor het RWA, twee vrijliggende fietspaden in asfalt en de rijbaan in asfalt
  • Vanuit Bureau Notermans kwam de afkoppelingsdeskundige ook meer informatie geven over het gescheiden aanbieden van DWA en RWA aan de rooilijn

De bewoners kregen dan de kans om hun vragen te stellen. Wilt u de presentaties bekijken of het verslag nalezen? Klik dan hier:https://www.brasschaat.be/Actueel/wegenwerken_en_projecten/overzicht_hinder_Brasschaat/Voshollei_Vosholdal_wegen_en_rioleringswerken