infomarkt/wandeling


dinsdag, 5 september, 2017
infomarkt/wandeling

Sinds de bomen in het park rond 1870 werden aangelegd, zijn er al heel wat oorspronkelijke bomen verdwenen en vervangen door kleinere bomen. Daardoor zijn de huidige bomen ongelijkmatig.  

Het gemeentebestuur heeft daarom een gedetailleerd plan opgemaakt om de bomen te vervangen. Omdat het om onroerend erfgoed gaat, zullen enkele andere bomen mee vervangen worden om het historisch uitzicht en het dreefeffect te bewaren.

De werken vinden plaats in de winter van dit jaar en een tweede fase zal gebeuren in de winter van 2018. Wel zullen de meest dringende gevallen - ook zieke of slechte bomen van fase twee - momenteel al aangepakt of vervangen worden. Dat om de veiligheid in het park te optimaliseren.

Op vrijdag 22 september organiseert het gemeentebestuur een infomarkt/wandeling om 18 uur in de Remise voor onze inwoners. Van daaruit start een wandeling die je langsheen enkele bomen brengt. Onderweg leggen onze deskundigen alles uit waarom de bomen gerooid worden.

Ook u willen we hiervoor van harte uitnodigen.

meer info

dienst Groen en Natuur, T 03 650 02 96, groenennatuur@brasschaat.be.