IEDEREEN een THUIS


zaterdag, 24 september, 2016
IEDEREEN een THUIS

 

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, comfortabele en betaalbare woning
in een aangename omgeving.
Maar de schaarse ruimte, de energiekost en klimaateisen, demografische evoluties,
… zetten onze wooncultuur zoals we die al decennia kennen onder druk.
Het is hoog tijd om één en ander te herdenken. Daarom gaat  CD&V
de komende maanden intens in dialoog.

WOONIMPULS2 – Nieuwe woonvormen
Na de private huurmarkt nemen we de opportuniteiten die nieuwe woonvormen bieden
om onze woonmarkt te vernieuwen onder de loep.

De klassieke verkavelingsstrategie blijkt een ruimteverslindende
ontwikkeling en genereert in de praktijk wel eens minder kwaliteitsvolle leefomgevingen.

Meer gedeelde woonvormen bieden winsten op het vlak van betaalbaarheid
en levenslang wonen.
Ze temperen de maatschappelijke kosten,
werken weefselversterkend en zijn landschapssparend.

Gedeeld wonen heeft ook in Vlaanderen een toekomst,
wanneer het wordt aangepast aan onze gevoeligheden:
met aandacht voor private en semi-publieke overgangsruimten,
realisme in de graad van gemeenschappelijkheid
en menselijke proporties in de architectuur.

CD&V wil inventariseren wat de hindernissen zijn in de huidige regelgeving
om dit nieuwe wonen mogelijk te maken,
en welke oplossingen of incentives kunnen ontwikkeld worden.

 

Lees meer