Binnenkort ook in Brasschaat … ACTIE ZWERFVUIL !!!


maandag, 21 augustus, 2017
 Binnenkort ook in Brasschaat … ACTIE ZWERFVUIL !!!

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen?

Je bent zeker niet de enige. Het Brasschaatse straatbeeld wordt er zo niet mooier op én dat afval kost onze gemeente veel geld.

Daarom spannen wij ons, samen met andere overheden en vele vrijwilligers, al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: we sensibiliseren de burgers, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op.

In september gaan we nog een stapje verder. Dan geven we extra aandacht aan de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten.

Er zullen meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Toch betekent handhaving niet dat elke overtreding altijd, onmiddellijk en streng zal aangepakt worden. Van 18 tot 24 september 2017 houden we in Brasschaat in elk geval een extra oogje in het zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.

Wat betekent dit concreet?

De gemeente Brasschaat zal zich, samen met IGEAN, in de eerste plaats richten op zwerfvuil en sluikstort. Er zal een proces-verbaal opgemaakt worden ten aanzien van de vermoedelijke dader, waarna de sanctionerend ambtenaar een GAS-procedure zal opstarten en een administratieve geldboete zal opleggen.

We kiezen echter niet alleen voor een harde, maar vooral ook positieve aanpak:

wie zijn afval correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje.

Zwaardere overtredingen zullen strenger aangepakt worden. 

Natuurlijk rekenen wij ook op jullie medewerking.

Samen gaan we voor een proper Brasschaat!