ARMOEDE KWIS


Vrijdag 29 september om 19u30 in zaal Driehem, Rerum Novarumlei 47 te Brasschaat

Maximaal 6 deelnemers per ploeg / Deelname 12 euro per ploeg

Inschijven voor 15 sepember bij:

Carina Rothier - daniel.verster@telenet.be   -  03- 295 63 40

Marcel Schenk - marcelschenk@dommel.be   -   03-663 21 91

Afbeeldingen
ARMOEDE KWIS